Grevenbroekmuseum vzw

Een Duits depot tijdens de oorlog

Het Ursulinenklooster te Hamont werd omgetoverd tot een opslagplaats voor textielproducten. De internen, de
dienstmeisjes en het lekenpersoneel werden de laan uitgestuurd, en de klassen in privéwoningen ondergebracht. Op 5 september 1944 werd het depot voor een eerste keer gewqadnderhand geplunderd door mensen van het verzet.

De bevrijding van Hamont en Achel op 20 september 1944.

De bevrijding van Hamont en andere Noord-Limburgse gemeenten moet in een ruimer perspectief gezien worden. De grootscheepse operatie heette Market Garden en startte op 17 september '44. De troepen van de bevrijders zijn van de 3de Britse divisie.
Om Hamont en omstreken te bevrijden, diende er eerst een bruggenhoofd (operatie Hurry On) gebouwd te worden aan het kanaal in St.-Huibrechts-Lille. Op 19 september om 2 uur wordt een stormoverschrijding van het kanaal gerealiseerd door twee infanteriecompagnies van de Lincolns en de Ulster Rifles. Nadien kon het bruggenhoofd geslagen worden.
In de nacht van 19 op 20 september zuiverden de East Yorkshires het gebied van De Hork van vijandelijke tegenstand. Tegen 4:30 uur arriveerden de KOSB (King's Own Scottish Borderers) aan de Quatre Bras in Achel en stootten dan verder door naar het Achelse dorpscentrum.

Om 4 uur in de ochtend van 20 september '44 nam de 1ste Suffolk de aanval over van de East Yorkshires. Die ochtend was er hevige mist. De leidende secties van de Suffolks kwamen Hamont omstreeks 6 uur binnen via de Achterhoek (nu Bevrijdingsstraat).

In de Molenstraat botsten de Britse bevrijders op Duitse soldaten. Bij deze schermutseling stierf minstens één Duitse soldaat. Bij de Britse bevrijders waren drie gesneuvelden te betreuren. Van het Suffolk-Regiment waren dat de soldaten Leonard Hollis en Arthur Robinson. Hun namen staan vermeld op de gedenkplaat. Het derde slachtoffer was soldaat Kenneth Williams van het 3e Regiment Recce Corps.
Na de bevrijding van Hamont trokken de soldaten van het Suffolk-Regiment de grens over om achtereenvolgens Budel en Weert te bevrijden.

Operatiezaal van het Engelse leger in het ursulinenklooster

Begin november 1944 werd het ursulinenklooster te Hamont door de Britten ingericht als een hospitaal (CCS24: Casualty Clearing Station). Met ongeveer 180 personeelsleden verbleven ze er tot 24 december van dat jaar.
De zusters vergaapten zich aan de verpleegsters: in soldatenuniform met lange kakibroek, volop sigaretten rokend! Ze waren enkel door hun haartooi te onderscheiden van de mannen…
Op 8 november werden de grote en kleine speelzaal, de eetzalen van de leerlingen en de ‘boutique’ veranderd in ziekenzalen en een operatiezaal met apparaten voor x-stralen en bloedtransfusie. De dokters en verpleegsters installeerde men in de logeerkamers, de onderofficieren in de klassen van het internaat, de soldaten in de slaapzalen van de meisjes en op de droogzolders van het externaat.
Tijdens de eerste weken werden dag en nacht zwaargekwetsten binnengebracht en onmiddellijk geopereerd, helaas ook veel geamputeerd.

 

Hamont 20 sep 1944 ® IWM London