Grevenbroekmuseum vzw

RAF Memorial

De jaarlijkse herdenking voor de 11 gesneuvelde bemanningsleden van de Royal Air Force zal enkel nog aan de kapel op de Witteberg in Achel plaatsvinden wanneer overzeese familieleden van bemanningsleden aangeven om in het derde weekend van juni naar Hamont-Achel te komen.

 

11 November - Wapenstilstand

 

Soldaten staken het vuren en leggen hun wapens neer.
Iedereen vol blijdschap want de oorlog is gedaan!
Iedereen is blij
Tot men beseft hoeveel onschuldige slachtoffers ze hebben gemaakt.
11 november, een dag om nooit te vergeten,
De dag van staakt het vuren, de dag van blijdschap.
11 november, elk jaar worden ze herdacht,
Die dappere oud-strijders en gesneuvelden

 

 

11 november is de dag waarop we het einde van beide wereldoorlogen herdenken. Twee oorlogen die ons land zo zwaar getroffen hebben. Vandaag brengen we hulde aan de vele soldaten die in de Eerste Wereldoorlog zo dapper gevochten hebben voor ons land. Het is ook de dag waarop we hulde brengen aan de soldaten uit de Tweede Wereldoorlog en de nog in leven zijnde oud-strijders, weggevoerden, oud-krijgsgevangenen, politieke gevangenen, oorlogsinvaliden, oorlogsvrijwilligers en de burgerslachtoffers.

bloemen voor de helden van toen


Wapenstilstand op 11 november is uitgegroeid tot een internationale vredes- en solidariteitsmanifestatie. En toch gaat er geen dag voorbij of ergens in de wereld is er wapengekletter. Niemand vraagt erachter en toch gebeurt het dat volken of naties de wapens tegen elkaar opnemen. Toen op 11 november 1918 een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog was men er van overtuigd dat de Wapenstilstand eindelijk vrede in de wereld zou brengen. 22 jaar later stond de wereld weer in brand. Vier jaar heeft België geleden onder Duitse bezetting. Het heeft de Geallieerden bloed, zweet en tranen gekost nadat ze op 6 juni 1944 op de stranden van Normandië geland waren en de Nazi-bezetter voor zich uitjoegen totdat ze in Berlijn tot overgave gedwongen werden.

Leon23821Jonge mannen verlieten in 1914 hun dorp of stad en werden ver van huis in een onbekend avontuur gestort. Ook uit Hamont en Achel werden jonge mannen opgeroepen om het Belgische grondgebied te verdedigen. Het onder de wapens roepen van jonge mannen was een zeer ingrijpende gebeurtenis in het dorpsleven. Dit blijkt uit cijfermateriaal dat te vinden is in het boek over de Eerste Wereldoorlog van de Geschied- en Heemkundige Kring “De Goede Stede Hamont”.
In Hamont woonden in 1914 3374 mensen waar van 188 mannen een oproepingsbevel kregen. 26 stierven voor ons vaderland. Tijdens de oorlog ’14-’18 voerden de bezetter 35 Hamontenaren naar Duitsland om verplicht te gaan werken.


In Achel woonden er toen 1569 mensen en daarvan kregen 99 mannen een oproepingsbevel om soldaat te worden. 12 soldaten sneuvelden. Achel telde 26 weggevoerde burgers.


Na de Wapenstilstand zijn nog meerdere soldaten gestorven aan de gevolgen van de ellendige levensomstandigheden aan het front of hun krijgsgevangenschap in Duitsland.

Hamont-Achel had in de Eerste Wereldoorlog zijn draadversperring, “Den droad” zoals we hier zeggen.. Drie rijen prikkeldraad, met op de middelste draad een dodelijke spanning van 2.000 volt. In 1915 hadden de Duitsers de draad geplaatst vanuit de Hork in Hamont tot aan de Quatre Bras en verder richting Grote Heide.
Hamont en Achel lagen dus achter de draad en waren afgesloten van de rest van België. Een jaar later verplaatsten de Duitsers de draad naar de grens met Nederland. Dit had tot gevolg dat het grondgebied van de monniken van de Achelse Kluis in twee delen werd gesplitst.

001

 
Leon23841Er is weinig bekend over de slachtoffers die in Hamont-Achel aan de draadversperring het leven lieten. Op Hamonts grondgebied stierven 12 mensen aan de draadversperring met onder meer een onbekende Russische soldaat, in Achel 5 met onder meer een moeder en haar kind.

We zijn blij om elk jaar kinderen uit het vierde leerjaar van het lager onderwijs uit Achel en jongeren van de scouts uit Hamont te mogen verwelkomen. De afgelopen dagen hebben de schoolkinderen tijdens themalessen geleerd over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ze brachten een bezoek aan de crashplaats in het Ven waar in 1943 een bommenwerper van de Royal Air Force neerstortte. Het idee daarachter is, om de vredesgedachte die ontstond uit de beide grote wereldoorlogen, bij de kinderen te benaderen vanuit een plaatselijke oorlogsgebeurtenis. Aan de gedenkplaat aan de kapel van de Witteberg mochten de kinderen ervaren dat Hamont-Achel zijn oorlogshelden uit de Tweede Wereldoorlog niet vergeten is.

Dodenhulde

In het stadsarchief bewaart men de namenlijst van burgers en militairen welke in de Tweede Wereldoorlog of vlak na de bevrijding door oorlogsomstandigheden het leven lieten.


Achel telde 4 burgerslachtoffers, in Hamont waren er liefst 18 slachtoffers te betreuren. Voor de families van deze slachtoffers ging de feestroes van de bevrijding aan hen voorbij.

 

Gerard20091111002211november_5

 

 P1018356 filtered